Leergang Leefstijlcoaching voor gezondheidsprofessionals

Er wordt steeds vaker van zorgprofessionals verwacht dat zij patiënten kunnen ondersteunen bij het verbeteren van hun leefstijl. Omdat het daarbij gaat om het uitlokken van gedragsverandering, vraagt dat om uitstekende coachingsvaardigheden. Maar ook het doelgericht adviseren over leefstijl is een uitdaging: je moet in dat geval beschikken over wetenschappelijk onderbouwde informatie over alle relevante leefstijlgebieden (met name voeding, bewegen, slaap en ontspanning, roken en alcoholgebruik) én een effectieve insteek kiezen als de patiënt of cliënt er klaar voor is om tot actie over te gaan.

De leergang leefstijlcoaching voor zorgprofessionals biedt een degelijke basis hiervoor, maar ook een stimulans om nieuwe invalshoeken te zien voor het werken met patiënten. In de leergang doen deelnemers onderbouwde en bruikbare kennis op over de leefstijlthema’s, leren ze hoe ze die kunnen inzetten bij hun eigen patiëntengroepen en vooral: hoe ze de patiënt kunnen raken in zijn eigen motivatie. Het streven is om het vertrouwen en de vaardigheden van de patiënten te vergroten, zodat zij niet alleen nieuw gedrag zullen starten, maar het ook gaan volhouden.

Lesprogramma Leergang Leefstijlcoaching

De leergang omvat als modules de volgende leergangen:

N.B. Het onderwerp alcohol komt terug bij de modules Voeding en Slaap, ontspanning & leefstijl. Het onderwerp roken komt terug in de module Slaap, ontspanning & leefstijl.

Deelnemers kunnen zelf kiezen met welke module ze starten op basis van voorkeur en/of geplande data.

Na afronding van alle modules vindt een portfoliogesprek plaats, waarin de deelnemer met één van de docenten van de leergang bespreekt waar hij staat en hoe hij zich verder wil ontwikkelen. Eén van de mogelijkheden is om op basis van de opgedane kennis en vaardigheden individueel te kwalificeren als leefstijlcoach bij de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN). Let op: hiervoor is een onderliggend hbo-diploma nodig. De leergang op zichzelf geeft niet automatisch toegang tot het lidmaatschap, maar biedt wél alle benodigde kennis en de mogelijkheid om de benodigde (leefstijlcoachings)vaardigheden grondig te oefenen. Het portfoliogesprek kan gebruikt worden als voorbereiding voor de individuele accreditatie bij de BLCN als de deelnemer dit ambieert.

Studiebelasting en huiswerk

Elk (module)thema heeft een maandelijkse les van één dagdeel. Tussen de bijeenkomsten werk je met jezelf en minimaal drie andere personen aan een gezonde leefstijl. Er wordt gebruik gemaakt van een e-learningsysteem, waarin stof wordt aangeboden over voeding, bewegen, slaap, ontspanning, roken, alcohol en coaching. Deze kan in eigen tempo bestudeerd worden.
Aan het eind van de modules Voeding, Bewegen en Slaap & ontspanning wordt een kennistoets afgenomen.

De studiebelasting per week zal afhankelijk zijn van de spreiding van de modules (na elkaar volgen of overlappend volgen). Voor de modules Voeding, Bewegen en Slaap en ontspanning kan gerekend worden met ongeveer twee uur oefenen en stof bestuderen per week (voor elke module). Bij de module Coaching ligt de nadruk op het oefenen met cliënten/patiënten in de eigen praktijk, waardoor er een geringe echte studietijd (ca. 1 tot 2 uur per maand) is naast de lesdagen.

Deelnemers werken tussen de lessen door aan hun eigen portfolio (leerproces beschrijven). De meeste deelnemers zullen hier ongeveer 30 minuten per week aan besteden. Het eindresultaat wordt met een docent besproken in een eindgesprek.

Voor wie

Zorgprofessionals die leefstijlcoachingsgesprekken (willen) voeren met patiënten en/of zich willen ontwikkelen tot volwaardig leefstijlcoach.

Toelatingseisen

Hbo werk- en denkniveau en een praktijksetting waar leefstijlgesprekken met cliënten (zullen) worden gevoerd.
Let op: voor deze leergang is het daadwerkelijk hebben van een hbo-diploma niet verplicht. Voor deelnemers die met behulp van de leergang individueel willen accrediteren als leefstijlcoach, stelt de BLCN wél het hebben van een hbo-diploma verplicht.

Docent

De modules van de leergang worden verzorgd door professionals die zelf ervaren leefstijlcoaches zijn én ervaren docenten.

Leergangen Coaching, Voeding en Slaap & ontspanning:
Meijke van Herwijnen, MSc MHA
voedingswetenschapper, trainer en leefstijlcoach

Leergang Bewegen, sport en leefstijl:
Francisca Griep óf Edith Boonstoppel
LO-docent, trainer en leefstijlcoach

Data en aanmelden

De leergang Leefstijlcoaching voor gezondheidsprofessionals kan gestart worden op de startdatum van elke module (aanmelden tot 14 dagen voor aanvang). De deelnemer kiest zelf in welke volgorde hij de modules volgt. Aanmelden kan naar keuze:

  • online per module (totaalbedrag zal uitkomen op € 2.200,-, geen BTW van toepassing); na het volgen van alle losse modules volgt kosteloos het eindgesprek)
  • ineens met het inschrijfformulier (€ 1.995,- incl. eindgesprek, geen BTW van toepassing)

Er zijn geen aanvullende kosten voor lesmaterialen, koffie en thee tijdens de lesdagen.

Plaats

Visiom Academie, Barchman Wuytierslaan 10, Amersfoort (cursuslocatie direct tegenover Amersfoort CS)

Accreditatie

V&VN 77 punten.

Vragen?

Stuur een e-mail aan Visiom.