Samen Focussen op Leefstijl

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gesloten (handmatig toevoegen gebruikers, WooCommerce)
Begin
Deze cursus is momenteel gesloten

‘Zelfmanagement’, oftewel zelf verantwoordelijkheid nemen voor je welzijn en gezondheid, is een belangrijk streven binnen de zorg, bij gemeentes en voor werkgevers. Het draagt bij aan een groter welzijn van mensen, betere resultaten van de dingen die je gezamenlijk aanpakt en lagere kosten. Er wordt ook vaak gezegd dat we van ‘ziekte en zorg’ de omslag moeten maken naar ‘gezondheid en gedrag’. Maar hoe stimuleer je mensen om hun gewoontes te verbeteren? Zeker als je maar beperkt de tijd hebt in een consult?

De Samen Focussen op Leefstijl (SFL) methode geeft professionals en managers de mogelijkheid om in tien minuten effectief het onderwerp leefstijl te bespreken. De aanpak heeft vijf pijlers, die gecombineerd worden tot een integrale werkwijze:

  1. Positieve psychologie: het focussen op kracht en mogelijkheden in plaats van op problemen en zwakke punten;
  2. De Roos van Leary: een psychologisch model dat de zorgprofessional helpt om naast zijn patiënt te staan in plaats van erboven, waardoor de patiënt meer verantwoordelijkheid kan en wil nemen;
  3. Het Triademodel van Poiesz, dat laat zien hoe gedrag bepaald wordt door de wisselwerking tussen motivatie, capaciteiten en gelegenheid;
  4. Motivational Interviewing, dat technieken biedt om vragen te stellen waarbij de kern voor de patiënt snel geraakt wordt;
  5. Bondige, wetenschappelijke informatie over leefstijl: wat zijn eigenlijk de meest effectieve dingen om te doen op het gebied van voeding, bewegen, slaap en ontspanning?